16:23 24/02/2010

DHC và DDM trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của DHC và DDM

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức của DHC và DDM.

* Ngày 2/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2009 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre (mã DHC-HOSE).

Theo đó, ngày 30/3/2010, DHC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2009 với tỷ lệ thực hiện 4%/mệnh giá (1cổ phiếu được nhận 400 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục tạm ứng cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre  - 457C Nguyễn Đình Chiểu, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DHC vào những ngày 1/3, 2/3 và 3/3/2010.

* Ngày 4/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (mã DDM-HOSE).

Theo đó, ngày  29/3/2010, DDM sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu).

Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô - tầng 19 tháp Hoà Bình, số 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DDM vào những ngày 3/3, 4/3 và 5/3/2010.