17:00 01/02/2009

DHG, SCD công bố kết quả kinh doanh năm 2008

N.Anh

DHG và SCD vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4/2008 và lũy kế năm 2008

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của DHG đạt 6.796 đồng.
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2008 của DHG đạt 6.796 đồng.
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG-HOSE) và Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD-HOSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý 4/2008 và lũy kế năm 2008.

Cụ thể, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4 của DHG đạt 426,57 tỷ đồng, lũy kế năm 2008 đạt 1,513 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thế trong quý 4 đạt 32,13 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 135,87 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 6.796 đồng.

Trong khi đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của SCD đạt 81,13 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 272,43 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 11,1 tỷ đồng; lũy kế năm 2008 đạt 26,46 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 4 đạt 1.306 đồng, lũy kế năm 2008 đạt 3.122 đồng.

Theo giải trình của SCD, do đặc thù của ngành sản xuất và kinh doanh nước giải khát, quý 4 là quý có sản lượng tiêu thụ cao nhất trong năm. Sản lượng tiêu thụ quý 4/2008 tăng 10% so với quý 3/2008.

Mặt khác, theo xu hướng thị trường hiện nay, sản phẩm nước giải khát đóng lon nhôm được ưa chuộng hơn sản phẩm nước giải khát đóng chai thủy tinh vì sự tiện ích khi di chuyển…đã làm cho việc thay đổi cơ cấu sản phẩm cho phù hợp. Sản phẩm nước giải khát đóng lon nhôm thông thường đem lại doanh số cao hơn cả. Chính vì thế đã làm cho doanh thu quý 4/2008 tăng 23% so với quý 3/2008.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính quý 4/2008 cũng tăng 36% so với quý 3/2008 do lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn quý 4/2008 vẫn còn cao và cao hơn quý 3/2008. Bên cạnh yếu tố sản lượng tiêu thụ và doanh thu tăng trong quý 4/2008, thì việc cắt giảm một số chi phí chưa cần thiết trong tình hình kinh tế có khó khăn chung của công ty đã có hiệu quả.