08:24 27/09/2011

DHG ước lãi 320 tỷ đồng trong 8 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HSX) công bố kết quả kinh doanh ước tính 8 tháng năm 2011

Diễn biến giá cổ phiếu DHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DHG trong 3 tháng qua - Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HSX) công bố kết quả kinh doanh ước tính 8 tháng năm 2011.

Theo đó, giá trị sản xuất 8 tháng năm 2011 đạt 1.937 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch năm và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2010; doanh thu thuần đạt 1.526 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm và tăng 29% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, bằng 84% so với kế hoạch năm và tăng 26% so với cùng kỳ.

Ngày 3/8/2011, có sự cố tại khu vực sấy Xưởng 1 của nhà máy DHG. Đến ngày 27/8, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất và máy móc thiết bị đã được sửa chữa xong, nhà máy trở lại hoạt động bình thường. Giá trị tổn thất theo báo cáo ban đầu cho cơ quan chức năng là 34 tỷ đồng.

DHG cho biết, về dự án nhà máy dược phẩm DHG Pharma tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, công ty đã tạm ứng đến 31/8/2011 là 58,4 tỷ đồng tiền đất và 11,4 tỷ đồng các chi phí khác, công ty đã tiến hành ép cọc thử tĩnh, đang mời thầu ép cọc đại trà, dự kiến cuối tháng 10 triển khai thực hiện và vẫn đang bám sát tiến độ đến 2/9/2012 hoàn thành.

Đầu tư Công ty liên kết Medisun (30%) với tổng số tiền chuyển nhượng cổ phiếu là 13,5 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2011, số tiền còn lại chưa thu được là 1.774.800.266 đồng. Bên nhận chuyển nhượng xin gia hạn đến 31/12/2011, số tiền chậm trả sẽ chịu lãi suất 20%/năm.

Ngày 16/9, DHG đã chia cổ tức đợt 2/2010 với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng).

Năm 2011, DHG đặt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hợp nhất với giá trị sản xuất đạt 2.607 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 2.240 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 380 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu đạt 1.500.000 USD, cổ tức 20% bằng tiền.