14:05 10/06/2011

DHG ước lãi trước thuế đạt 180 tỷ đồng trong 5 tháng

Hà Anh

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011

Các hồ nuôi tảo tại SPIVIHA
Các hồ nuôi tảo tại SPIVIHA
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE) công bố ước kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2011.

Theo đó, giá trị sản xuất ước 5 tháng đạt 1.255 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước và bằng 48% so với kế hoạch năm; doanh thu thuần đạt 942 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và bằng 42% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 180 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010 và bằng 47% kế hoạch năm.

Về hoạt động đầu tư, tiến độ dự án, DHG cho biết, dự án Xưởng nang mềm mới đã xây dựng hoàn thành, đạt tiêu chuẩn GMP WHO và chính thức hoạt động vào đầu tháng 5/2011.

Về dự án nhà máy mới DHG Pharma tại KCN Tân Phú Thạnh, lễ khởi công được tổ chức ngày 27/4/2011, công ty đã thực hiện san lấp mặt bằng phần đất xây dựng. Theo tiến độ sẽ bắt đầu ép cọc vào tháng 6/2011; Tổng tiền đất ước tính 54 tỷ đồng và đã thanh toán đến ngày 1/6/2011 là 41,4 tỷ đồng. Tổng kinh phí xây dựng nhà máy theo dự toán là 506 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân dự kiến năm 2011 là 209 tỷ đồng, năm 2012: 255 tỷ đồng, năm 2013: phần còn lại.

Ngoài ra, công ty đầu tư Công ty liên kết Medisun (30%), đã nhận 50% số tiền chuyển nhượng cổ phiếu vào ngày 28/04/2011, số tiền còn lại theo hợp đồng sẽ tiếp tục được thanh toán chậm nhất đến 30/6/2011; Đầu tư Công ty liên kết Tảo Vĩnh Hảo – SPIVIHA (30%), sản lượng sản xuất 5 tháng đầu năm 2011 là 10.178 kg Tảo bột, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ đạt 10.309 kg Tảo bột, tăng trưởng 44% so với cùng kỳ, đạt 43% kế hoạch năm.

Đầu tư Công ty liên kết Bao bì Vĩnh Tường – Vipaco (20%): Nhà máy bao bì sạch theo tiến độ đến tháng 9/2011 sẽ xây dựng hoàn tất, đánh giá GMP và chính thức hoạt động. Theo dự toán, tổng chi phí đầu tư cho nhà máy gần 50 tỷ đồng (chưa tính tiền mua đất).

Năm 2011, DHG đặt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh hợp nhất với giá trị sản xuất đạt 2.607 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 2.240 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 380 tỷ đồng; doanh thu xuất khẩu đạt 1.500.000 USD, cổ tức 20% bằng tiền.