23:58 16/03/2010

DHG và TCS trả cổ tức bằng tiền

Huyền Thương

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của DHG và TCS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền của DHG và TCS.

* Ngày 26/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HOSE).

Theo đó, ngày 22/4, DHG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang tại 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHG vào những ngày 25/3, 26/3 và 29/3/2010.
 
* Ngày 24/3/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV (mã TCS-HNX).

Theo đó, ngày 3/5, TCS sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - TKV, Cẩm Sơn, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TCS vào những ngày 23/3, 24/3 và 25/3/2010.