09:56 09/12/2009

DHT và CAP trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Ngày 31/12, DHT và CAP sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện lần lượt là 20% và 10%/cổ phần

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CAP từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CAP từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX) và Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP).

* Ngày 15/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (mã DHT-HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2009, DHT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 2.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây - 80 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DHT vào những ngày 14, 15 và 16/12/2009.

* Ngày 17/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã CAP-HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2009, CAP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CAP vào những ngày 16, 17 và 18/12/2009.