14:29 08/06/2011

Di chuyển trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý chủ trương di dời trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý chủ trương di dời trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để xây dựng mới theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Hiện nay, trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Phó thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xác định vị trí xây dựng trụ sở mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bảo đảm phù hợp định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch biên chế, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc xác định quy mô xây dựng trụ sở, nhu cầu sử dụng đất để lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Bộ theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, Bộ phải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, UBND thành phố Hà Nội tiến hành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ đang quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó đề xuất xử lý các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới.

Quốc Hà (Chinhphu.vn)