15:06 04/08/2008

Di dời bệnh viện, trường đại học lớn ra ngoại thành

Từ Nguyên

Chính phủ chỉ đạo lập quy hoạch di dời các bệnh viện, trường đại học lớn ra khỏi phạm vi trung tâm Hà Nội, Tp.HCM

Sau khi được phê duyệt, UBND hai thành phố phải lập kế hoạch cụ thể việc di dời, báo cáo Thủ tướng trong quý 1/2010.
Sau khi được phê duyệt, UBND hai thành phố phải lập kế hoạch cụ thể việc di dời, báo cáo Thủ tướng trong quý 1/2010.
Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, ngành và lãnh đạo Hà Nội và Tp HCM tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội và Tp HCM công bố và triển khai quy hoạch phát triển giao thông vận tải hai thành phố đến năm 2020, đã được Thủ tướng phê duyệt.

Một trong những điểm đáng quan tâm của chỉ đạo nói trên là Chính phủ yêu cầu, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND hai thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch di dời các cơ quan hành chính, các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, các bệnh viện lớn ra khỏi phạm vi trung tâm thành phố, trình Thủ tướng phê duyệt ngay trong năm 2009.

Sau khi được phê duyệt, UBND hai thành phố phải lập kế hoạch cụ thể việc di dời, báo cáo Thủ tướng trong quý 1/2010.