08:18 26/03/2012

DIC bán tài sản được 30 tỷ đồng

Minh Hà

Công ty Minh Phong (DIC góp 49% vốn điều lệ) đã bán tàu với giá trị hơn 1,445 triệu USD. Số tiền đã thu về hơn 30 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu DIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu DIC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HSX) công bố thông tin về việc bán tài sản và hợp đồng xuất khẩu năm 2012.

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Minh Phong (DIC góp 49% vốn điều lệ) quyết định thanh lý tài sản con tàu Minh An bằng Hợp đồng ký ngày 23/2/2012 với Maritime Ventures Fund Ltd. P.O.BOX 3205, Grannd Cayman, Cayman Islands với giá trị hơn 1,445 triệu USD. Số tiền đã thu về hơn 30 tỷ đồng.

Đồng thời, DIC công bố đã hoàn tất ký các hợp đồng xuất khẩu Clinker trong năm 2012. Gồm: Hợp đồng xuất khẩu Clinker độc quyền cho đối tác Bangladesh có trị giá trung bình 4 triệu USD/tháng, dự kiến 48 triệu USD/năm;

Hợp đồng xuất khẩu Clinker cho đối tác Đài Loan với giá trị trung bình 4,23 triệu USD/tháng, dự kiến 50 triệu USD/năm.

DIC cũng cho biết, năm 2012 sẽ tạo bước đột phá trong mảng kinh doanh xuất khẩu clinker và dự kiến tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Clinker gấp 3 lần năm trước. Tổng doanh thu năm 2012 dự kiến bằng 150% đến 170% năm 2011.