10:28 23/07/2009

DIC Corp công bố lãi hơn 208 tỷ đồng trong 6 tháng

N.Anh

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009

Phối cảnh dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị - Triển lãm Vũng Tàu của Dic Corp.
Phối cảnh dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị - Triển lãm Vũng Tàu của Dic Corp.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2009.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2/2009 đạt 502,3 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 623,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 189,9 tỷ đồng; lũy kế đạt 208,15 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu(EPS) đạt 5.458 đồng, riêng quý 2 đạt 4.982 đồng.

Trước đó, DIC Corp thông báo đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 370 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng và đăng ký niêm yết 60 triệu cổ phiếu phổ thông trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Được biết, đại hội cổ đông của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2009 với tổng giá trị đầu tư phát triển 1.000 tỷ đồng; doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 330 tỷ đồng; chia cổ tức tối thiểu ở tỷ lệ 35% mệnh giá cổ phần.