13:29 22/05/2009

Dic Corp được phát hành và chào bán 23 triệu cổ phiếu

N.Anh

Dic Corp được phép phát hành và chào bán 23 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Phối cảnh dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị - Triển lãm Vũng Tàu của Dic Corp.
Phối cảnh dự án tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm hội nghị - Triển lãm Vũng Tàu của Dic Corp.
Ngày 21/5/2009, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Dic Corp).

Theo đó, Dic Corp được phép phát hành và chào bán 23 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu là 10,05 triệu cổ phiếu và chào bán 12,95 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, công ty phải hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.

Được biết, Dic Corp có vốn điều lệ 370 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại: số 265 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu.