09:09 30/12/2010

DIC đặt mục tiêu lãi hơn 36 tỷ đồng trong năm 2011

Mai Anh

Hội đồng Quản trị DIC thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua

DIC đặt kế hoạch cho năm 2011 với tổng giá trị sản lượng đạt 1.338,255 tỷ đồng.
DIC đặt kế hoạch cho năm 2011 với tổng giá trị sản lượng đạt 1.338,255 tỷ đồng.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2011 dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua.

Theo đó, năm 2011, DIC đặt kế hoạch với tổng giá trị sản lượng đạt 1.338,255 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt 1.181,394 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 36,068 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (180 tỷ đồng) là 20,04%, chia cổ tức 12%.

Trong năm 2011, công ty dự kiến mặt hàng như thạch cao, clinker, xi măng và vận tải nội địa vẫn là mảng mang lại nhiều lợi nhuận nhất với doanh thu đạt 782,442 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,601 tỷ đồng. Tiếp đến là mảng sắt thép, ngói màu. Tổng kế hoạch cho những mặt hàng trên với doanh thu đạt 1.150,249 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 36,068 tỷ đồng.

Được biết, từ ngày 22/12/2010 - 22/2/2011, DIC đăng ký bán hết 384 cổ phiếu, là do số lượng cổ phiếu quỹ nhỏ nên bán để tiện lợi trong việc quản lý theo phương thức giao dịch là khớp lệnh và bán cổ phiếu lẻ theo quy định.