15:22 01/04/2009

DIC trả cổ tức 10% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 8/5, DIC sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1.000 đồng/cổ phiếu

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DIC kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu DIC kể từ tháng 7/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo, 10/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và 14/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (DIC-HOSE).

Theo đó, ngày 8/5/2009, DIC sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm và thủ tục chi trả: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC.

Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DIC vào các ngày 13-15/4/2009.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DIC đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 19%/mệnh giá, trong đó trả 10% bằng tiền và 9% bằng cổ phiếu - tương ứng 609.296 cổ phiếu.

Đồng thời, DIC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50:3 với tổng số là 406.197 cổ phiếu và phát hành 414.552 cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược với giá phát hành không thấp hơn 11.660 đồng/cổ phiếu.