12:07 19/05/2008

DIC trả cổ tức bằng tiền mặt

M.Kiều

DIC trả cổ tức năm 2007 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19% và phát hành thêm cổ phiếu

Sàn Tp.HCM vừa có thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là 28/5/2008 để Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HOSE) trả cổ tức năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu.

Theo đó, công ty sẽ chi trả cổ tức cho năm 2007 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 19%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng) với thời gian thực hiện là 16/6/2008. Cùng với đó, công ty sẽ phát hành thêm với tổng số lượng 2.240.000 cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền: 3:2 (sở hữu 3 quyền mua sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, công ty còn phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư lớn với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.240.000 cổ phiếu với giá chào bán không thấp hơn 80% giá bình quân 5 phiên giao dịch liên tiếp liền sau ngày giao dịch không hưởng quyền.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: từ 17/6 - 2/7/2008. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành thêm: 30/7/2008.