11:52 07/09/2007

Dịch vụ cứu hộ khẩn cấp tại công trường

Mỹ Dạ

Công ty BlueScope Buildings Việt Nam (BBV) vừa ký thỏa thuận với International SOS về việc cung cấp dịch vụ cứu hộ y tế khẩn cấp

Tại Tp.HCM, Công ty BlueScope Buildings Việt Nam (BBV) vừa ký thỏa thuận với International SOS về việc cung cấp dịch vụ cứu hộ y tế trong trường hợp khẩn cấp cho các công trường xây dựng của công ty này trên toàn quốc.

Với bản thỏa thuận này, BBV đã trở thành nhà cung cấp nhà thép tiền chế đầu tiên tại Việt Nam áp dụng dịch vụ phòng ngừa tai nạn và cứu hộ khẩn cấp cho công nhân tại công trường.

Theo thỏa thuận, International SOS sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và cấp cứu cho công nhân tại các công trường và dự án của BBV, bao gồm dịch vụ cấp cứu khẩn cấp 24/7 thông qua Trung tâm Báo động - nơi có các bác sĩ luôn thường trực (bác sỹ khám, vận chuyển cấp cứu và chăm sóc y tế cho tất cả công nhân viên của BBV, các nhà thầu phụ hoặc những người đến thăm công trường trong trường hợp bị thương tại công trường).

Theo ông Joseph Martin Brennan, Tổng giám đốc BBV, trong khuôn khổ chương trình này, International SOS sẽ đào tạo các cán bộ giám sát thi công công trình về cách thức xử lí các trường hợp khẩn cấp, bao gồm cả việc điện thoại cho trung tâm International SOS xin trợ giúp và sơ cứu người bị nạn. BlueScope Buildings Vietnam có phương châm “Không tổn hại”.

Điều này đồng nghĩa với việc BBV sẽ trao trả các công nhân và nhà thầu của mình về nhà vào cuối ngày nguyên vẹn như khi họ tới bắt đầu ngày làm việc. Tại Việt Nam, BBV còn có hai trung tâm huấn luyện “Làm việc trên cao” làm nhiệm vụ đào tạo cho các công nhân còn thiếu kinh nghiệm nhằm giúp họ thực hiện công việc lắp dựng công trình chính xác và an toàn.