09:15 01/10/2008

Dịch vụ ngân hàng riêng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Minh Đức

Ngân hàng HSBC Việt Nam bắt đầu giới thiệu dịch vụ ngân hàng dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

HSBC giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM.
HSBC giới thiệu sản phẩm dịch vụ tới doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Tp.HCM.
Từ đầu tháng 10 này, Ngân hàng HSBC Việt Nam bắt đầu giới thiệu dịch vụ ngân hàng dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như thiếp lập một bộ phận chuyên trách phục vụ khối khách hàng này.

Theo ông Thomas Tobin, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam, đó là một trong những bước triển khai kế hoạch định hướng hoạt động của ngân hàng này tại Việt Nam thời gian tới; trong đó xác định mục tiêu trở thành “ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

“Không thể phủ nhận tầm quan trọng của các doanh nghiệp này. Tại các thị trường HSBC hoạt động, doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 97% số lượng các doanh nghiệp và đóng góp phần lớn GDP của toàn thế giới. Tại các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Việt Nam, khối doanh nghiệp này còn chiếm số lượng còn đông đảo hơn và là thành phần quan trọng của nền kinh tế nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức”, ông Thomas Tobin nói.

Trong mạng lưới HSBC, với khoảng 9.500 văn phòng tại 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam được lựa chọn là một trong 30 thị trường trọng yếu mà tập đoàn này muốn nhanh chóng xây dựng hoạt động kinh doanh phục vụ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những năm tới.

Ông Huỳnh Bửu Quang, Giám đốc khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp của HSBC Việt Nam, cho biết mục tiêu trở thành “ngân hàng tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam” của HSBC có thể thực hiện được thông qua việc đáp ứng những nhu cầu cấp bách của đối tượng khách hàng này, bao gồm dịch vụ khách hàng chất lượng cao, quy trình giao dịch và tài khoản đơn giản, và khả năng tiếp cận vốn vay.

HSBC cũng đã thành lập một bộ phận đặc trách gồm 24 chuyên viên nhằm phục vụ các doanh nghiệp nhóm này, bên cạnh việc xây dưng gói dịch vụ tiện ích và miễn phí như thẻ ATM dành cho doanh nghiệp, dịch vụ ngân hàng trực tuyến, dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam, dịch vụ chi trả lương tự động thông qua ngân hàng trực tuyến và sao kê ngân hàng hàng tháng…