11:43 15/07/2010

DID chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phần

Hà Anh

DID sẽ thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 với giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 28/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến (mã DID-HNX).

Theo đó, DID sẽ thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông theo tỷ lệ 1:1 (1 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu phát hành thêm) với giá phát hành là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 10/8/2010 đến ngày 8/9/2010; thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 10/8/2010 đến ngày 10/9/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông hiện hữu đã lưu ký, các cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phiếu mới tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoán.

Đối với cổ đông hiện hữu chưa lưu ký, các cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm tại Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến - Lô 17, đường 25B, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, Đồng Nai.