17:00 28/02/2013

“Điểm danh” đối tượng chính sẽ bị thanh tra thuế

Hoài Ngân

Doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp bất động sản, khoáng sản... sẽ là "đối tượng chính" bị thanh tra

Bất động sản là một lĩnh vực được "ưu tiên" thanh tra thuế<br>
Bất động sản là một lĩnh vực được "ưu tiên" thanh tra thuế<br>
Tổng cục Thuế vừa công bố “kế hoạch thi đua năm 2013” với việc sẽ tăng cường hoạt động thanh kiểm tra thuế để có thể hoàn thành mục tiêu thu thuế đã đề ra.

Theo kế hoạch này, ngành thuế sẽ thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp đang hoạt động đạt tỷ lệ 1,79% và kiểm tra đạt tỷ lệ 13% doanh nghiệp tại trụ sở người nộp thuế.

Đặc biệt, ngành thuế sẽ chú trọng việc thanh tra đối với các chuyên đề và các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh du lịch, dịch vụ..., qua đó đôn đốc kịp thời vào ngân sách nhà nước số thuế truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra. 

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 vượt từ 2% đến 4% trở lên dự toán được giao.

Trước đó, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định số 2180/QĐ-TCT ngày 27/12/2012 về việc giao kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra 2013 của toàn ngành thuế là 8.747 doanh nghiệp.

Năm 2012, qua tổng hợp nhanh từ các địa phương, toàn ngành Thuế đã thanh tra, kiểm tra tại 55.849 doanh nghiệp; xử lý truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra 12.541 tỷ đồng; giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 12.650 tỷ đồng; qua đó đã nộp ngân sách Nhà nước 6.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, Ngành đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 2.027 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá hoặc có hoạt động giao dịch liên kết. Qua thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị xử lý truy thu và phạt 683,5 tỷ đồng; giảm lỗ 3.703,6 tỷ đồng, giảm khấu trừ 201,8 tỷ đồng.