07:55 31/07/2013

“Điểm danh” những đồng hồ thông minh tốt nhất hiện nay

An Huy

8 đồng hồ thông minh (smartwatch) tốt nhất hiện có và 4 đồng hồ thông minh sắp được tung ra do Business Insider giới thiệu