14:38 25/09/2017

Diễn đàn Kinh tế miền Trung sẽ được tổ chức hai năm một lần

Hà Vũ

Ban tổ chức Diễn đàn đã thực hiện voting với 4 lựa chọn: Diễn đàn kinh tế miền Trung nên tổ chức hàng năm, hai năm, ba năm hay năm năm một lần

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Ảnh: Việt Tuấn.<br>
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Ảnh: Việt Tuấn.<br>
Theo ý kiến của nhiều đại biểu, tôi cũng lựa chọn phương án nên duy trì diễn đàn hai năm một lần - Phó thủ tướng Vương Đình Huệ "chốt" khi phát biểu kết thúc Diễn đàn Kinh tế miền Trung, sáng 25/9 tại Đà Nẵng.

Diễn đàn do Thời báo Kinh tế Việt Nam, Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ban điều phối vùng duyên hải miền Trung phối hợp tổ chức.

Ba năm trước, Diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ nhất do Thời báo Kinh tế Việt Nam khởi xướng cũng được tổ chức tại Đà Nẵng, và tác động của nó vẫn đang được nhìn nhận nhiều chiều.

Lần này, theo "tổng kết" của Phó thủ tướng thì có 700 đại biểu tham dự diễn đàn, trong số đó có khoảng 600 doanh nhân. Diễn đàn cũng thu hút 40.000 người theo dõi online.

Trước khi Phó thủ tướng phát biểu kết thúc, Ban tổ chức Diễn đàn đã thực hiện voting với 4 lựa chọn: Diễn đàn kinh tế miền Trung nên tổ chức hàng năm, hai năm, ba năm hay năm năm một lần?

Kết quả, phương án hai năm tổ chức một lần nhận được sự đông tình cao nhất với 47%.

Cho biết cũng chọn phương án này, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ giao nhiệm vụ cho Thời báo Kinh tế Việt Nam tiếp tục tổ chức và cố gắng xây dựng thành diễn đàn kinh tế thường niên của miền Trung.

Tiếp thu, giải đáp, hồi âm nhiều kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn, Phó thủ tướng nói sau đây Văn phòng Chính phủ sẽ có thông báo ý kiến của Thủ tướng về các vấn đề được nêu tại diễn đàn.

Phó thủ tướng cũng cho biết có thể tổ chức hội nghị toàn quốc về liên kết vùng vào sang năm do Thủ tướng chủ trì. Ông nhấn mạnh rằng đây là vấn đề trọng điểm, chính phủ hết sức quan tâm .