23:46 25/10/2012

Điện Gia Lai đăng ký thoái hơn 18% vốn tại SEC

Hà Anh

Nếu bán thành công lượng, Điện Gia Lai sẽ còn nắm giữ hơn 8 triệu cổ phiếu, chiếm 46,3% vốn điều lệ SEC

Diễn biến giá cổ phiếu SEC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu SEC trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai (mã SEC-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Theo đó, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đăng ký bán 3,2 triệu cổ phiếu SEC, chiếm hơn 18% vốn điều lệ SEC. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau giao dịch còn hơn 8 triệu cổ phiếu, chiếm 46,3% vốn điều lệ SEC.

Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/11 đến 1/12 theo phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận, nhằm tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Hiện, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai là cổ đông lớn nhất của SEC khi nắm 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương 64,5% vốn điều lệ.

Ngày 25/12/2012, SEC sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 với tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/10, giá cổ phiếu SEC đạt mức 24.200 đồng/cổ phiếu.