10:37 31/08/2007

Điện lực 1 hợp tác với Chứng khoán Hà Thành

Nguyễn Hoài

Công ty Điện lực 1 và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện

Sáng 30/8, tại Hà Nội, Công ty Điện lực 1 (PC1) cùng các đơn vị thành viên và Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Thành (HASC) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện.

HASC được thành lập tháng 12/2006 với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), với tiêu chí song hành và đáp ứng mọi nhu cầu về tài chính, chứng khoán, phục vụ quá trình cổ phần hóa và phát triển của EVN.

Theo thỏa thuận này, PC1 sẽ góp vốn để thành cổ đông chiến lược của HASC; HASC góp vốn vào dự án do PC1 chủ trì thành lập trong lĩnh vực phát triển nguồn điện, dịch vụ kinh doanh bất động sản và tài chính.

HASC sẽ là đối tác tư vấn cổ phần hóa, phát hành cổ phiếu, quản lý sổ cổ đông và các chương trình khác khi PC1 được cổ phần hóa.

HASC làm dịch vụ huy động vốn cho các dự án đầu tư của PC1 như: phát hành trái phiếu, cung cấp tín dụng thông qua các ngân hàng, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước; hai bên phối hợp mở các sàn giao dịch, đại lý nhận lệnh chứng khoán của HASC tại các địa điểm của PC1.