14:46 04/08/2017

Điện Quang bị phạt 120 triệu đồng

Hà Anh

Điện Quang bị phạt 120 triệu đồng do báo cáo và công bố thông tin không đầy đủ và không đúng thời hạn theo quy định pháp luật

Một trong những sản phẩm của Bóng đèn Điện Quang.<br>
Một trong những sản phẩm của Bóng đèn Điện Quang.<br>
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC-HOSE).

Theo đó, công ty này bị phạt 60 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty đã báo cáo không đúng thời hạn các báo cáo như: báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016, văn bản giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2015, văn bản giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2016, báo cáo tài chính quý 4/2015 công ty mẹ và hợp nhất...

Đồng thời, công ty này cũng bị phạt tiếp 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2015, Điện Quang đã có giao dịch với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang, là công ty con của Điện Quang đến ngày 21/9/2015, nhưng không công bố các giao dịch thực hiện với công ty này trong báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 và tổng mức phạt đối với công ty là 120 triệu đồng.

Được biết, doanh thu thuần quý 2/2017 của Điện Quang đạt gần 223 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lại giảm hơn 37% so với cùng kỳ chỉ đạt 26,7 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017, doanh thu thuần của Điện Quang chỉ đạt 418 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế giảm tới hơn 50%, chỉ đạt hơn 50 tỷ đồng.