09:50 09/02/2012

Điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Petrolimex

Hà Anh

Ngày 8/2, Thủ tướng có quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)

Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài của Petrolimex là 27.479.433 cổ phần, chiếm 2,57% vốn điều lệ.
Cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài của Petrolimex là 27.479.433 cổ phần, chiếm 2,57% vốn điều lệ.
Ngày 8/2, Thủ tướng có quyết định về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex).

Theo đó, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.118.700 cổ phần, chiếm 1,97% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá ra bên ngoài là 27.479.433 cổ phần, chiếm 2,57% vốn điều lệ.

Trước đó, tại Quyết định 828/QĐ-TTg ngày 31/5/2011, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt phương án cổ phần hóa và cơ cấu lại của Petrolimex theo hình thức là giữ nguyên phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần phát hành lần đầu là 1.070 triệu cổ phần. Trong đó, cổ phần do Nhà nước nắm giữ 1.016.401.867 cổ phần (chiếm 94,99% vốn điều lệ); cổ phần bán ưu đãi cho người lao động là 21.172.200 cổ phần (chiếm 1,98% vốn điều lệ), trong đó có 19 người đại diện phần vốn của Petrolimex tại các doanh nghiệp khác; cổ phần bán cho tổ chức công đoàn là 5 triệu cổ phần (chiếm 0,47% vốn điều lệ); cổ phần bán đấu giá công khai là 27.425.933 cổ phần (chiếm 2,56% vốn điều lệ).