08:06 14/05/2015

Điều chỉnh đề án tái cơ cấu Vinataba

Bảo Quyên

Có một số thay đổi trong đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, theo quyết định của Thủ tướng

 Vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng, theo quyết định của Thủ tướng.<br>
Vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng, theo quyết định của Thủ tướng.<br>
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc phê duyệt điều chỉnh đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), giai đoạn 2012-2015.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo duy trì hai đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ là Công ty Thương mại miền Nam và Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá. Giữ nguyên Công ty TNHH Một thành viên Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá và chuyển thành doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Thăng Long. Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thực hiện thoái hết vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Vinawa.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức lại Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki theo quy định của pháp luật.

Các Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá Thăng Long, Thuốc lá Bắc Sơn, Thuốc lá Thanh Hóa và Viện Kinh tế Kỹ thuật thuốc lá tiếp tục nắm giữ phần vốn đã đầu tư tại các Công ty Cổ phần Hòa Việt, Ngân Sơn, Cát Lợi.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu Tổng công ty theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, vào tháng 1/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, trong đó yêu cầu Vinataba phải thoái hết vốn Nhà nước tại 6 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi; Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama; Ngân hàng Vietcombank; Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh; Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long; Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Vinataba.

Ngoài ra, Vinataba cũng phải thực hiện thoái vốn nhà nước mà Tổng công ty đang giữ 51% vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần Hòa Việt và Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng.

Tháng 1/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mức vốn điều lệ đến năm 2016 của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là 7.163.624.443.631 đồng.