08:00 30/05/2007

Điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc tại các tổ chức tín dụng

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

Một "mã phanh" mới để Ngân hàng Nhà nước có thể nhạy hơn trong kiểm soát "độ nở" của tiền tệ - Ảnh: Việt Tuấn.
Một "mã phanh" mới để Ngân hàng Nhà nước có thể nhạy hơn trong kiểm soát "độ nở" của tiền tệ - Ảnh: Việt Tuấn.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1141/QĐ-NHNN điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.

Theo quyết định này, tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng bằng VND đối với ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần đô thị, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính là 10%.

Riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tỷ lệ trên là 8% tính trên tổng số dư tiền gửi phải dự trữ bắt buộc.

Trong lần tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trước đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói rằng “việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cũng giống như việc Ngân hàng Nhà nước thay cái má phanh cũ bằng một má phanh mới để có thể nhạy hơn trong việc kiểm soát độ nở của tiền tệ (về tăng trưởng tín dụng)”.