08:07 07/06/2011

DIG khai thác đợt 1 dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên

Hà Anh

DIG thông qua kế hoạch đưa vào khai thác đợt 1 giai đoạn 1 dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) trên diện tích 12ha

Dự án Nam Vĩnh Yên có diện tích 446,92 ha thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Dự án Nam Vĩnh Yên có diện tích 446,92 ha thuộc thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố thông tin về việc khai thác đợt 1 giai đoạn 1 dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Cụ thể, Hội đồng Quản trị công ty thông qua kế hoạch đưa vào khai thác đợt 1 giai đoạn 1 dự án trên diện tích 12ha tương ứng 7,6ha đất thương phẩm theo quy hoạch, theo hình thức hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh/ chuyển nhượng dự án cấp 2 với giá trị ước tính 670 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DIG công bố sẽ tập trung nguồn vốn lớn để phát triển dự án Đại Phước và dự án Nam Vĩnh Yên. DIG dự kiến phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi kỳ hạn 3 năm (từ năm 2011 đến 2014) và được chia làm hai đợt. Đợt 1 phát hành 500 tỷ đồng, đợt 2 phát hành 1.000 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2011.

Được biết, doanh thu hợp nhất quý 1/2011 của DIG đạt 164,5 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 50,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 23 tỷ đồng; EPS đạt 240 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị đầu tư phát triển đạt 1.052 tỷ đồng; doanh thu hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng; doanh thu của riêng công ty mẹ dạt 1.230 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 500 tỷ đồng, cổ tức 30%.