16:21 16/08/2012

DIG: Phó tổng giám đốc đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

Ông Nguyễn Hùng Cường đăng ký bán hơn 2 triệu cổ phiếu DIG đang sở hữu, tương đương 1,61% vốn điều lệ

Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Diễn biến giá cổ phiếu DIG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (mã DIG-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Hùng Cường.

Theo đó, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó tổng giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 2.029.910 cổ phiếu DIG đang sở hữu, tương đương 1,61% vốn điều lệ của Công ty. Giao dịch được thực hiện từ 20/8 đến 20/9 thông qua phương thức thỏa thuận, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Theo kết quả kinh doanh quý 2/2012, tổng doanh thu của DIG đạt 45,26 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 131,15 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế quý 2/2012 đạt 17,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 47,29 tỷ đồng.

Được biết, vào đầu tháng 9 tới, DIG sẽ nộp hồ sơ về việc phát hành thêm 12.999.781 cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu (ở mức 3%) và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn (ở mức 7%) theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông nắm giữ 100 cổ phần sẽ nhận được 10 cổ phần mới).

Việc phát hành dự kiến được thực hiện vào đầu quý 4/2012. Vốn điều lệ sau khi tăng lên là 1.429,97 tỷ đồng.