22:56 19/11/2009

DIG sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức

N.Anh

Trong quý 4/2009, DIG sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để chỉ trả cổ tức năm 2009 với tỷ lệ 7:3

Trong quý 4/2009, DIG sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7:3.
Trong quý 4/2009, DIG sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7:3.
Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) vừa thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2009.

Theo đó, trong quý 4/2009, DIG sẽ phát hành 30 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 7:3 (cổ đông sở hữu 7 cổ phiếu được chia thêm 3 cổ phiếu). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2009 theo báo cáo tài chính đã được soát xét của DIG.

Theo DIG, toàn bộ số tiền thu được dùng bố sung vốn lưu động và đầu tư vào các dự án đang triển khai như: Dán án đầu tư chung cư cao cấp Lakeside; dự án Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước Nhơn Trạch - Đồng Nai và Dự án Khu đô thị mới Nam thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc.

Được biết, ngày 20/11/2009, 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng sẽ chính thức giao dịch trên HOSE với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 100 tỷ đồng. Đây là số cổ phiếu niêm yết bổ sung của đợt phát hành riêng lẻ của công ty.