08:53 14/07/2011

DIG ước lãi 150 tỷ đồng trong 6 tháng

Hà Anh

DIG công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011

Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DIG.
Biểu đồ giao dịch, khối lượng của cổ phiếu DIG.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HSX) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2011.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2011 DIC Group đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh là 2.736 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch năm, tăng trưởng 14,1% so với cùng kỳ năm 2010.

Tổng doanh thu đạt 1.909 tỷ đồng, bằng 41,5% kế hoạch năm; Tổng lợi nhuận trước thuế ước thực hiện khoảng 150 tỷ đồng.

DIG đặt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 3.300 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng.

Được biết, DIG thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 với tổng doanh thu (doanh thu hợp nhất) đạt 1.600 tỷ đồng, doanh thu của công ty mẹ đạt 1.230 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn giải ngân cho đầu tư phát triển là 1.052 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 650 tỷ đồng; sau thuế đạt 500 tỷ đồng; chia cổ tức 30%/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 17/6, Hội đồng Quản trị DIG đã quyết định sẽ phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu phổ thông nhằm chia cổ tức và chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 10:3 để tăng vốn từ 1.000 tỷ đồng lên 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong thời gian 6 tháng cuối năm 2011.