20:11 30/08/2009

DIG và VNS trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 của DIG và VNS

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNS từ đầu năm 2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VNS từ đầu năm 2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 của DIG và VNS.

* Ngày 15/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1/2009 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, ngày 30/9/2009, DIG sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2009 với tỷ lệ thực hiện 12%/ mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Bên cạnh đố, dự kiến quý 4/2009, DIG sẽ lấy kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ phân bổ 1:1 nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung phần cổ phiếu phát hành thêm.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức kể từ ngày 30/9/2009 tại Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - 265 Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu, tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DIG ngày 14/9, 15/9 và 16/9/2009.

* Ngày 10/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam (mã VNS-HOSE).

Theo đó, ngày 25/9/2009, VNS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh dương Việt Nam - số 306 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNS ngày 9, 10 và 11/9/2009.