08:47 14/05/2012

Định nghĩa lại nhân tài

Hoàng Anh

“Lắm tài, nhiều tật”, chân dung của nhân tài thường được vẽ như vậy từ hàng trăm năm nay

Dưới góc nhìn của Dave Ulrich, “giỏi” mới chỉ là điều kiện cần, một người muốn trở thành “nhân tài” thực thụ thì còn phải hội đủ nhiều yếu tố khác.
Dưới góc nhìn của Dave Ulrich, “giỏi” mới chỉ là điều kiện cần, một người muốn trở thành “nhân tài” thực thụ thì còn phải hội đủ nhiều yếu tố khác.
“Lắm tài, nhiều tật”, chân dung của nhân tài thường được vẽ như vậy từ hàng trăm năm nay, mặc nhiên bao hàm cả yếu tố “tài” và “tật”. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi khi Dave Ulrich, người được coi là bộ óc số một thế giới về nhân sự, đưa ra “lý thuyết nhân tài 3C...

Tư tưởng và học thuyết của Dave Ulrich, GS. Đại học Michigan (Hoa Kỳ), về nhân lực, nhân tài, trong đó đặc biệt là “lý thuyết nhân tài 3C” (3C Talent Formula), đang được áp dụng phổ biến trên thế giới, tỏ ra khả dụng đối với các tổ chức trong việc phát hiện “người giỏi”, từ đó bồi dưỡng, vun đắp họ thành “người tài”, mang lại giá trị cao cho tổ chức, xã hội.  

Giỏi chưa hẳn đã tài

Lâu nay “giỏi” và “tài” thường được coi là một cặp song hành, gắn kết khăng khít với nhau. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Dave Ulrich, “giỏi” mới chỉ là điều kiện cần, một người muốn trở thành “nhân tài” thực thụ thì còn phải hội đủ nhiều yếu tố khác.

Một “người giỏi” sẽ không thể là “người tài” khi cái “giỏi” đó là trời phú và chỉ nằm im ở dạng tiềm năng. Nghĩa là, một người cho dù thông minh, có tố chất đến mấy đi chăng nữa nhưng không chịu làm hoặc không biết cách làm thì không thể tạo ra giá trị. Ngược lại, cũng có những người giỏi, tạo ra nhiều giá trị nhưng cũng gây ra không ít hệ lụy, phiền toái thì cũng không thể gọi là “nhân tài”, là “nguyên khí” của tổ chức được.   

“Lý thuyết nhân tài 3C” (Talent = Competence*Commitment*Contribution / Nhân tài = Năng lực*Cam kết*Cống hiến) được Dave Ulrich xây dựng sau khi khảo sát, nghiên cứu trên hàng nghìn doanh nghiệp và hàng chục nghìn “người tài” trên khắp thế giới.

Năng lực - Competence

Một nhân sự được cho là có năng lực khi anh ta có kiến thức, kĩ năng và giá trị phù hợp với công việc của hôm nay và nhất là trong tương lai. Năng lực liên quan tới 3 “đúng”: kỹ năng đúng, vị trí đúng và công việc đúng.

“Nhân tài phải là những người có khả năng làm tốt những công việc của ngày hôm nay và đặc biệt là của tương lai. Sẽ hết sức sai lầm nếu chỉ so sánh thành tích của quá khứ để xác định ai là nhân tài, mà phải nhìn về phía trước xem trong tương lai tổ chức mình sẽ cần những con người như thế nào”, Dave Ulrich đặc biệt nhấn mạnh.

Cam kết - Commitment

Năng lực là không đủ nếu thiếu cam kết! Cam kết có nghĩa là nhân viên sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự thành công của công ty. Trên thực tế, có những người rất giỏi, thông minh, thạo việc nhưng do không “chịu làm” hoặc làm không hết mình nên rút cục họ không tạo ra giá trị, đóng góp gì.

Cống hiến - Contribution

Trước đây, khi đánh giá người tài thường ta chỉ dừng lại ở 2 yếu tố: năng lực (có khả năng làm việc) và cam kết (có ý chí làm việc). Tuy nhiên, với thế hệ nhân lực hiện nay và tương lai, chừng đó là chưa đủ, người tài còn phải là người biết cống hiến và được ghi nhận. Nghĩa là họ còn phải ý thức được ý nghĩa và mục đích của công việc mình làm, thậm chí, như Dave Ulrich nhấn mạnh, họ còn cần có được sự “thăng hoa”, sự “viên mãn” trong cuộc sống và công việc.

Thông tin cho doanh nghiệp

GS. Dave Ulrich đã đến Việt Nam để chủ trì buổi hội thảo quốc tế với chủ đề “Tư duy lại nhân lực và nhân tài” theo lời mời của Trường Doanh Nhân PACE vào tháng 09 năm 2011.

Cùng với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của PACE đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo Giám đốc Nhân sự / Chief Human Resources Officer (gọi tắt là "CHRO"). Chương trình đào tạo tiếp theo sẽ được khai giảng vào ngày 17/05/2012, học tối thứ (3-5-7) trong khoảng 3 tháng liên tục, tại trụ sở chính của PACE.

* Thông tin chi tiết:

Tư vấn đào tạo - Trường Doanh Nhân PACE
Tòa nhà PACE - 341 Nguyễn Trãi, quận 1, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: +84 (8) 3837 0208
Fax: +84 (8) 5404 1173
Email: info@PACE.edu.vn
Website: http://www.pace.edu.vn/vn/index.aspx