21:41 11/07/2012

“Dính” vi phạm, hai công ty chứng khoán bị phạt 130 triệu đồng

Thu Thủy

Ủy ban Chứng khoán vừa xử phạt Công ty Chứng khoán CIMB Vinashin và Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 11/7, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán CIMB Vinashin và Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, do có hành vi vi phạm chế độ báo cáo.

Cụ thể, Chứng khoán CIMB Vinashin đã bị phạt 60 triệu đồng do không thực hiện báo cáo Ủy ban Chứng khoán về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011.

Tương tự, Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bị phạt 70 triệu đồng vì không báo cáo Ủy ban Chứng khoán về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và báo cáo tài chính quý 1/2012 theo quy định hiện hành.

Theo Ủy ban Chứng khoán, sau khi chấp hành quyết định xử phạt phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật, hai công ty chứng khoán này phải báo cáo kết quả tới Ủy ban trước ngày 11/8/2012. Đồng thời báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất về các thiếu sót, sai phạm của cá nhân đó.