16:46 04/12/2012

DLG bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Toàn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty

Diễn biến giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc.

Theo đó, Tập đoàn Đức Long Gia Lai quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Toàn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty kể từ ngày 30/11/2012.

Như vậy, Ban Tổng giám đốc của DLG gồm 6 thành viên, trong đó Nguyễn Đình Trạc giữ chức vụ Tổng giám đốc và 5 phó tổng giám đốc gồm: ông Đỗ Thanh, ông Phan Xuân Viên, ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Phạm Minh Việt và ông Bùi Văn Toàn.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, doanh thu quý 3 của DLG đạt 161,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 546,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 4,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 6,8 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 118,28 đồng.