16:31 22/06/2012

DLG: Chủ tịch và các lãnh đạo tuyên bố sẽ mua 7-8 triệu cổ phiếu

Thu Thủy

Trong thông cáo phát đi, DLG khẳng định chủ tịch và nhiều lãnh đạo khác sẽ đăng ký mua 7-8 triệu cổ phiếu

Quý 1/2012, DLG đạt lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý 1/2011.
Quý 1/2012, DLG đạt lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý 1/2011.
Trong thông cáo phát đi, DLG khẳng định chủ tịch và nhiều lãnh đạo khác sẽ đăng ký mua 7-8 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, trong thông cáo phát đi từ DLG, ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG-HOSE) cùng với các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Tập đoàn, đã gửi văn bản đến Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đăng ký mua từ 7 triệu đến 8 triệu Cổ phiếu DLG, tương ứng 85 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ ngày 27/6 - 27/7/2012. Hiện Bùi Pháp đang nắm 19.314.020 cổ phiếu DLG.

Thông cáo trên được phát đi ngày 22/6 sau khi HOSE đăng tải thông tin về giao dịch của ba phó tổng giám đốc DLG và vợ chủ tịch DLG đăng ký bán cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 26/6-26/7/2012, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc DLG Võ Châu Hoàng, đăng ký bán sạch 231.014 cổ phiếu DLG đang nắm giữ.

Bà Nguyễn Thị Hương, vợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, đăng ký bán sạch 1.321.100 cổ phiếu.

Ông Phạm Xuân Viên, Phó tổng giám đốc DLG, đăng ký bán sạch 60.500 cổ phiếu DLG đang nắm giữ. Và thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc DLG Đỗ Thanh đăng ký bán sạch 302.500 cổ phiếu.

Cũng theo thông tin từ DLG, trong 6 tháng đầu năm 2012, cơ cấu tài sản của Tập đoàn có sự chuyển dịch nhẹ theo hướng tăng tài sản dài hạn và giảm tài sản ngắn hạn. Nguyên nhân là do DLG tiến hành đầu tư thêm nhà xưởng, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất khai thác các mỏ khoáng sản; trồng mới và chăm sóc tốt cây cao su.

DLG cũng cho biết, so với đầu năm và 6 tháng cùng kỳ năm trước, tất cả các chỉ tiêu về cơ cấu tài sản, nguốn vốn, khả năng thanh toán của Tập đoàn đều phát triển tốt, nguồn vốn chủ sở hữu giữ mức trên 65% trong tổng vốn kinh doanh....

Mặc dù vậy, DLG chưa có công bố bất kỳ con số nào về doanh thu và lợi nhuận. Được biết, quý 1/2012, DLG đạt lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý 1/2011.