16:15 22/06/2012

DLG: Đến lượt vợ chủ tịch và phó tổng giám đốc muốn bán cổ phiếu

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của phó tổng giám đốc và vợ Chủ tịch DLG

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của phó tổng giám đốc và vợ Chủ tịch DLG.

Theo đó, từ ngày 26/6-26/7/2012, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc DLG Võ Châu Hoàng, đăng ký bán sạch 231.014 cổ phiếu DLG đang nắm giữ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Cũng từ ngày 26/6-27/6, bà Nguyễn Thị Hương, vợ Chủ tịch Hội đồng Quản trị DLG, đăng ký bán sạch 1.321.100 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trước đó, ông Phạm Xuân Viên, Phó tổng giám đốc DLG, đăng ký bán sạch 60.500 cổ phiếu DLG đang nắm giữ. Đồng thời, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc DLG Đỗ Thanh đăng ký bán sạch 302.500 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 26/6-27/7/2012.

Được biết, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2012, DLG đạt lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý 1/2011.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, giá cổ phiếu DLG ở mức 8.800 đồng/cổ phiếu.