23:21 21/06/2012

DLG: Hai phó tổng giám đốc đồng loạt muốn thoái sạch vốn

Hòa Bình

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của hai phó tổng giám đốc Công ty.

Biểu đồ giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giá cổ phiếu DLG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của hai phó tổng giám đốc Công ty.

Theo đó, từ ngày 26/6-26/7, ông Phạm Xuân Viên, Phó tổng giám đốc DLG, đăng ký bán sạch 60.500 cổ phiếu DLG đang nắm giữ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Cũng từ ngày 26/6-27/6/2012, thành viên Hội đồng Quản trị, Phó tổng giám đốc DLG Đỗ Thanh đăng ký bán sạch 302.500 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Được biết, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2012, DLG đạt lợi nhuận sau thuế trên 10 tỷ đồng, giảm 37,8% so với quý 1/2011.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6, giá cổ phiếu DLG ở mức 9.200 đồng/cổ phiếu.