14:15 25/11/2008

DNP, HSI trả cổ tức 15% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 25/12, DNP và HSI sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần

Ngày 25/12, DNP sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - Biểu đồ giá cổ phiếu DNP - Nguồn ảnh: VNDS.
Ngày 25/12, DNP sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - Biểu đồ giá cổ phiếu DNP - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 9/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP-HOSE) và ngày 5/12/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón hoá sinh (HSI-HOSE).

Theo đó, ngày 25/12/2008, DNP sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai  - đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DNP ngày 8/12, 9/12 và 10/12/2008.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 25/12/2008, HSI sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1.500 đồng/cổ phần.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón hoá sinh - ấp 5, xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HSI vào những ngày 4/12, 5/12 và 8/12/2008.