15:15 25/12/2009

DNP trả cổ tức bằng tiền, PLC trả cổ tức bằng cổ phiếu

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của DNP và PLC

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PLC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu PLC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông của DNP và PLC.

Cụ thể, ngày 7/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX).

Theo đó, 27/1/2010, DNP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai - đường số 9 Khu công nghiệp Biên Hoà I, tỉnh Đồng Nai.

Trong khi đó, ngày 7/1/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa Dầu Petrolimex (mã PLC-HNX).

Theo đó, PLC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10% (100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại văn phòng Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex - 195 Khâm Thiên - phường Thổ Quan - quận Đống Đa - Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DNP và PLC vào những ngày 6, 7 và 8/1/2010.