17:31 15/01/2013

DNP và ATA bị phạt 100 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt đối với ông Trần Văn Diền và DNP do vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin

Ngày 14/1/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Diền, người có liên quan với bà Trịnh Thị Thu - Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần NTACO (mã ATA-HOSE) và Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) do đã có hành vi vi phạm quy định về báo cáo và công bố thông tin.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán đã phạt ông Nguyễn Văn Diền 40 triệu đồng do ông này đã có hành vi vi phạm không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM trước khi thực hiện giao dịch bán 25.510 và mua 74.000 cổ phiếu ATA.

Bên cạnh đó, Ủy ban đã phạt Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX) 60 triệu đồng do công ty này không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011, không nộp báo cáo tài chính quý 1/2012, không nộp báo cáo thường niên năm 2011 cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đúng thời hạn theo quy định.

Đồng thời, sau khi chấp hành Quyết định xử phạt, Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai phải xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác định trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ tài chính của người đó theo quy định của pháp luật.