10:45 28/08/2009

DNP và VDL trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 của DNP và VDL

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VDL từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu VDL từ đầu năm tới nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 của DNP và VDL.

* Ngày 11/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (mã DNP-HNX).

Theo đó, ngày 30/9/2009, DNP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai - đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hoà I, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DNP vào các ngày 10/9, 11/9 và 14/9/2009.

* Ngày 9/9/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (mã VDL-HNX).

Theo đó, ngày 9/10/2009 VDL sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng - số 272B Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Đà Lạt.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VDL vào các ngày 8/9, 9/9 và 10/9/2009.