12:47 19/09/2015

Đoàn tháp tùng “nghìn tỷ” của ông Tập Cận Bình

Diệp Vũ

Trong chuyến thăm Mỹ bắt đầu từ 22/9, Chủ tịch Trung Quốc được 15 lãnh đạo doanh nghiệp vào hàng lớn nhất nước này tháp tùng