14:19 04/03/2013

Đoán tính cách của các CEO nổi tiếng qua chữ ký

An Huy

Trang Business Insider đã đề nghị chuyên gia phân tích tính cách của một số CEO công nghệ nổi tiếng thông qua chữ ký của họ

<br>
<br>