10:48 29/05/2007

Doanh nghiệp 100% vốn FDI sắp được phân phối hàng hóa

Vũ Trọng

Đến 1/1/2009, các doanh nghiệp FDI sẽ được trao toàn quyền lập doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại Việt Nam

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang hấp dẫn nhiều doanh nghiệp nước ngoài.
Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang hấp dẫn nhiều doanh nghiệp nước ngoài.
Bộ Thương mại vừa ra quyết định số 10/2007/QĐ-BTM công bố danh mục và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, quyền xuất nhập khẩu và phân phối của các doanh nghiệp 100% FDI hoặc các tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

Ngay trong năm 2007, quyền phân phối (bao gồm: đại lý mua bán hàng hóa, bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại) được đầu tư theo hình thức liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước, trong đó phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ. Kể từ ngày 1/1/2008 sẽ không hạn chế tỷ lệ góp vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài.

Đến 1/1/2009, các doanh nghiệp FDI sẽ được trao toàn quyền lập doanh nghiệp phân phối hàng hóa tại Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI không được xuất khẩu dầu thô (đến 1/1/2011 sẽ được xuất khẩu lúa gạo), không được quyền nhập khẩu thuốc lá, xì gà, xăng, dầu hỏa, diesel, báo - tạp chí, băng đĩa, phương tiện bay (trực thăng, máy bay, tàu vũ trụ).

Từ 1/1/2009, doanh nghiệp nước ngoài sẽ được nhập khẩu trực tiếp dược phẩm, phim điện ảnh, các loại lịch, bưu thiếp và tem thư.