16:00 06/12/2013

Doanh nghiệp bảo hiểm ASEAN quy tụ tại Đà Nẵng

Lê Hải

Cơ chế đối thoại giữa các nhà quản lý bảo hiểm và doanh nghiệp là một trong số các điểm nổi bật của hoạt động hợp tác bảo hiểm ASEAN

Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN) lần thứ 16 và Hội nghị hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 diễn 
ra tại Đà Nẵng ngày 5 và 6/12/2013.
Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 16 và Hội nghị hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 5 và 6/12/2013.
Hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 16 và Hội nghị hội đồng bảo hiểm ASEAN lần thứ 39 diễn ra tại Đà Nẵng ngày 5 và 6/12/2013 do Việt Nam đăng cai tổ chức, quy tụ khoảng 150 khách mời từ 10 nước thành viên tham dự.

Tại hội nghị các nhà quản lý bảo hiểm ASEAN, các nội dung cơ bản như cập nhật sự phát triển của thị trường bảo hiểm mỗi nước, đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc bảo hiểm quốc tế, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung về thúc đẩy hàng hóa, tăng cường hợp tác trong đào tạo cán bộ ngành bảo hiểm.

Cơ chế đối thoại toàn thể giữa các nhà quản lý bảo hiểm và khu vực doanh nghiệp là một trong số các điểm nổi bật của hoạt động hợp tác bảo hiểm ASEAN. Thông qua cơ chế đối thoại này, cơ quan quan lý có cơ hội tham vấn ý kiến phản hồi để có những quyết sách phù hợp; trong khi đó các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, trao đổi và đề xuất xử lý những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm là một trong những nội dung hợp tác tài chính ASEAN, và trong nhiều năm qua tiến trình hợp tác tài chính nói chung và bảo hiểm nói riêng đã đạt được kết quả quan trọng, chuẩn bị hướng tới một cộng đồng chung vào năm 2015 theo cam kết của ASEAN”.

Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã hình thành từ năm 1993 với việc Chính phủ Việt Nam cho phép thành lập các doanh nghiệp bảo hiểm. Từ đó đến nay, đặc biệt là 10 năm gần đây, thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận. Tuy nhiên, so với một số nước trong khu vực thì quy mô thị trường bảo hiểm Việt Nam còn nhỏ, sản phẩm chưa đa dạng.