19:58 02/08/2012

Doanh nghiệp châu Âu bi quan về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam

Ngọc Anh

Mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam giảm xuống dưới mức chỉ số “trung bình”

Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống còn 48 so với cuộc khảo sát lần trước, quý 2/2012.
Chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu giảm tiếp 5 điểm xuống còn 48 so với cuộc khảo sát lần trước, quý 2/2012.
Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa công bố kết quả khảo sát chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trong quý 3/2012, được EuroCham thực hiện vào tháng 7/2012.

Kết quả cuộc khảo sát lần thứ tám về chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý của EuroCham cho thấy, mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam lần đầu tiên giảm xuống dưới mức “trung bình” (50 điểm).

Cụ thể, chỉ số môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu trong quý 3/2012 giảm 5 điểm xuống còn 48 điểm so với cuộc khảo sát lần trước (quý 2/2012 là 53 điểm).

Các doanh nghiệp hội viên EuroCham tham gia vào cuộc khảo sát cũng bày tỏ sự lo ngại về tình hình kinh doanh hiện tại, triển vọng kinh doanh cũng như triển vọng kinh tế của Việt Nam.

So với kết quả khảo sát gần đây nhất, thì mức độ doanh nghiệp châu Âu đánh giá tình hình kinh doanh “tốt” giảm từ 34% xuống còn 29%, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 43%. Ngược lại, chỉ 1% phản hồi tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “xuất sắc”.

Các đánh giá trung lập về tình hình kinh doanh hiện tại thì vẫn giữ khoảng 30%.
“Nhưng điều đáng lo ngại là có sự gia tăng về số doanh nghiệp (khoảng 10%) cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại của họ là “rất xấu”. Tổng số 39% phản hồi có đánh giá tiêu cực về tình hình kinh doanh hiện tại”, theo báo cáo công bố của EuroCham.

Ngoài lo lắng về tình hình kinh doanh hiện tại, doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam còn lo ngại về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ có 31% số doanh nghiệp tham gia khảo sát nói là triển vọng kinh doanh “tốt” hoặc “xuất sắc”, giảm từ mức 38% của quý trước.

Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2012, 32% doanh nghiệp phản hồi sẽ tăng đầu tư tại Việt Nam, từ mức 36% tại cuộc điều tra trước và giảm mạnh từ mức 52% của 1 năm trước. Trong khi đó, có 33% doanh nghiệp cho biết có kế hoạch giảm đầu tư (trong đó 20% doanh nghiệp tuyên bố sẽ “giảm đáng kể”, so với năm trước chỉ có 4%).

“Điều này cho thấy các doanh nghiệp thận trọng hơn với việc đầu tư và một vài doanh nghiệp đã bắt đầu kế hoạch giảm các hoạt động tại Việt Nam”, theo kết quả báo cáo.

Khi được hỏi về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong vòng 6 tháng tới thì 60% doanh nghiệp phản hồi rằng họ nhìn thấy sự suy giảm của nền kinh tế và 30% cho rằng tình hình sẽ ổn định và dần phục hồi.

EuroCham cho biết cuộc khảo sát với sự tham gia của 38% doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp dịch vụ, 30% thuộc ngành sản xuất, còn lại là thương mại và các ngành khác.