06:53 29/08/2013

Doanh nghiệp châu Âu chưa hết lo môi trường kinh doanh

Hoài Ngân

Khoảng 1/5 doanh nghiệp phản hồi đã cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một thị trường ASEAN khác

Số lượng doanh nghiệp phản hồi có đánh giá tích cực về tình hình kinh 
doanh hiện tại giảm từ 43% trong khảo sát quý trước xuống còn 38%.
Số lượng doanh nghiệp phản hồi có đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại giảm từ 43% trong khảo sát quý trước xuống còn 38%.
Kết quả cuộc khảo sát lần thứ 12 về chỉ số kinh doanh của các doanh nghiệp châu Âu hàng quý do Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) thực hiện vào tháng 8/2013 được công bố hôm 27/8 cho thấy mức độ tin cậy và triển vọng kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam “vẫn không thay đổi so với quý trước”.

Một thông cáo phát đi từ EuroCham cho hay các doanh nghiệp châu Âu tham gia vào cuộc khảo sát này thể hiện sự lo ngại gia tăng về tình hình kinh doanh hiện tại, sự lo ngại về mức độ lạm phát tăng và triển vọng của nền kinh tế vĩ mô xét về tổng thể tại Việt Nam.

Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng trong 6 tháng vừa qua, khoảng 1/5 doanh nghiệp phản hồi đã cân nhắc việc chuyển công việc kinh doanh sang một thị trường ASEAN khác. 

Số lượng doanh nghiệp phản hồi có đánh giá tích cực về tình hình kinh doanh hiện tại giảm từ 43% trong khảo sát quý trước xuống còn 38%.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế được đánh giá sẽ tiếp tục cải thiện với lượng phản hồi tích cực tăng lên 51% so với mức 43% của quý trước và 30% của quý trước nữa.

"Đây là một sự minh chứng rõ ràng cho việc các doanh nghiệp hội viên của EuroCham cam kết hoạt động lâu dài tại Việt Nam và điều này liên hệ mạnh mẽ đến hy vọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh từ kết quả của phiên rà soát chính sách thương mại của Việt Nam tại WTO trong tháng 9 năm nay, và lòng tin vào một hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam mạnh mẽ, khả thi trong tương lai", thông cáo viết.
 
Các kế hoạch đầu tư được báo cáo đang giảm, thể hiện qua số doanh nghiệp phản hồi hy vọng tăng đầu tư tại Việt Nam giảm 8% (từ 42% xuống còn 34%).

Ngoài ra, có dấu hiệu tăng nhẹ về các doanh nghiệp cho rằng sẽ giảm đầu tư tại Việt Nam từ mức 19% quý trước lên 21%. 

So với năm trước, các con số tiếp tục giảm, doanh nghiệp châu Âu đang ngày càng thận trọng hơn trong việc đầu tư, và một số doanh nghiệp đã bắt đầu có kế hoạch chuyển hoạt động sang các nước khác trong ASEAN.  

Tuy nhiên, khi được hỏi về số lượng đơn hàng và mức doanh thu mong đợi về mặt trung hạn thì câu trả lời tiếp tục có xu hướng tích cực.

Trong khi số doanh nghiệp cho rằng sẽ có sự sụt giảm trong doanh thu duy trì ở mức 17%, số doanh nghiệp hy vọng doanh thu tăng tiếp tục được cải thiện từ mức 53% đến 61%. Đây là một sự cải thiện đáng kể và đã quay lại cùng mức năm trước.