14:27 26/05/2008

Doanh nghiệp FDI được hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ giới thiệu việc làm

Lý Hà

Đây là một trong những điểm mới nhất của dự thảo nghị định mới thay thế nghị định về tổ chức giới thiệu việc làm

Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005, kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đều được phép thành lập các tổ chức dịch vụ việc làm.

Các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho loại hình dịch vụ này, như ký quỹ 300 triệu đồng tại ngân hàng, có trụ sở ổn định, có ít nhất 5 cán bộ trình độ cao đẳng trở lên.

Đây là một trong những điểm mới nhất của dự thảo nghị định mới thay thế nghị định về tổ chức giới thiệu việc làm, vừa được Bộ Lao động Thương binh - Xã hội trình Chính phủ. Theo dự thảo nghị định, bên cạnh giấy phép hoạt động do sở kế hoạch và đầu tư cấp, các doanh nghiệp muốn hoạt động trong lĩnh vực này cần có thêm một giấy phép hoạt động từ các sở lao động - thương binh và xã hội tại các địa bàn đăng ký.

Được biết, việc sửa đổi nghị định này nhằm gỡ bỏ những rào cản về đăng ký hoạt động dịch vụ việc làm đối với các loại hình doanh nghiệp trước yêu cầu mở cửa của nền kinh tế và tạo sự thông thoáng hơn nữa cho môi trường kinh doanh.