15:02 09/04/2008

Doanh nghiệp FDI sẽ nộp kinh phí công đoàn

Anh Quân

Mức trích nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp FDI dự kiến bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động Việt Nam

Mức trích nộp kinh phí công đoàn của doanh nghiệp FDI dự kiến bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động Việt Nam.

Mới đây, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã đưa ra lấy ý kiến doanh nghiệp FDI, văn phòng điều hành phía nước ngoài dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ trích nộp kinh phí công đoàn từ quỹ tiền lương của các doanh nghiệp FDI và văn phòng điều hành của công ty nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Dự thảo đã đưa ra mức dự kiến trích nộp kinh phí công đoàn bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công phải trả cho lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh, nơi có tổ chức công đoàn hoạt động.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đơn vị soạn thảo quyết định này, cho biết đây là một động thái nữa của Việt Nam trong thực thi các cam kết WTO. Quyết định được thực thi sẽ tạo sự công bằng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài về đóng góp phí công đoàn.

Thực thi chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài trong giai đoạn trước đây, Việt Nam đã ưu tiên các doanh nghiệp FDI không phải trích nộp kinh phí công đoàn.