08:48 17/06/2008

Doanh nghiệp FDI tại Hà Nội sẽ công khai thang bảng lương

Quỳnh Lam

Đây là yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội sau một số cuộc đình công tự phát diễn ra trên địa bàn Thủ đô

Công khai thang bảng lương góp phần hạn chế những cuộc đình công tự phát.
Công khai thang bảng lương góp phần hạn chế những cuộc đình công tự phát.
Đây là yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội sau một số cuộc đình công tự phát diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Cụ thể, các doanh nghiệp FDI hoạt động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất của thành phố phải hoàn tất việc xây dựng và đăng ký quy chế trả lương, hệ thống thang lương, bảng lương theo quy định và phải công bố công khai trong doanh nghiệp trước ngày 30/8/2008.

Yêu cầu của UBND thành phố cũng nhấn mạnh về trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong vấn đề đảm bảo việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, thỏa ước lao động tập thể.… Đặc biệt, doanh nghiệp cần có tổ chức công đoàn cơ sở .

Theo cơ quan này, ở đâu có tổ chức công đoàn thì ở đó ý thức chấp hành pháp luật lao động của công nhân trong doanh nghiệp sẽ tốt hơn.

Bên cạnh việc người lao động sẽ được phổ biến và nắm được những quy định của pháp luật về tranh chấp lao động, giải quyết tranh chấp lao động, họ còn được tuyên truyền để hiểu rõ hơn quy trình và thủ tục của một cuộc đình công hợp pháp.

Còn các chuyên gia trong lĩnh vực đình công thì cho rằng, việc công khai thang bảng lương chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động.

Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp xây dựng quan hệ lao động lành mạnh tại nơi làm việc, góp phần ổn định và cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, đồng thời hạn chế những cuộc đình công tự phát.